33. základní škola Plzeň

 • Zvětšit velikost písma
 • Výchozí velikost písma
 • Zmenšit velikost písma
Naše škola Výchovný poradce Organizace přijímacího řízení

Organizace přijímacího řízení

Email Tisk PDF

Informace o přijímacím řízení na střední školy pro školní rok 2021/2022

Všechny potřebné údaje o nabízených oborech vzdělání v Plzeňském kraji jsou obsaženy v příručce Čím budu?, která je umístěna na stránkách školy, popř. lze další informace najít v Atlasu školství, na www.studujvpk.cz, www.infoabsolvent.cz, www.msmt.cz.

Nově stanovené přihlášky naleznete na internetových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy www.msmt.cz/vzdelavani/stredni, na stránkách středních škol nebo CERMATU.

Pro první kolo přijímacího řízení je možno podat dvě přihlášky, v dalších kolech není jejich počet omezen.

Co je třeba udělat před odevzdáním přihlášky?

 • vybrat si z nabídky oborů vzdělání
 • informovat se o vybraných školách, navštívit je v den otevřených dveří
 • přihlášky ke studiu s potvrzeným prospěchem obdrží žáci začátkem února ve škole (platí pro žáky navštěvující školu od druhého pololetí osmého ročníku a dříve)
 • žáci studující na škole od devátého ročníku si přihlášku zajistí sami
 • vyplněné přinést k podpisu řediteli školy (popř. podat přímo řediteli SŠ)
 • podle potřeby nechat potvrdit od lékaře
 • odevzdat přihlášky přímo ředitelům středních škol do 1. března 2021 (do oborů s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2020)
 • vyzvednout si ve škole zápisový lístek – do 15. 3. 2021 (do 30. 11. 2020)
 • na přihlášce uvést dvě školy, jejich pořadí není závazné, o volbě rozhodne odevzdání zápisového lístku;

Od následujícího školního roku konají všechny střední školy jednotné písemné testy z českého jazyka a matematiky ve dvou termínech:

 

 • 1. termín - 12. 4. 2021 na školu uvedenou v prvním řádku
 • 2. temín - 13. 4. 2021 na školu uvedenou v druhém řádku
 • Pro víceletá gymnázia se zkoušky konají 14. 4. a 15. 4. 2021
 • Náhradní termíny v první polovině května 2021

 

Testy jsou započítány do celkového hodnocení uchazeče nejméně 60%. Jako výsledek přijímací zkoušky bude brána úspěšnější varianta písemného testu.

Co dělat po vykonání přijímací zkoušky?

 • zjistit na škole informaci o přijetí; seznam přijatých zveřejní ředitel školy na veřejně přístupném místě, čímž se považují rozhodnutí za oznámená
 • nepřijatým uchazečům odešle ředitel rozhodnutí o nepřijetí; do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí je možné řediteli SŠ podat odvolání proti nepřijetí
 • do 10 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí o přijetí zaslat řediteli  SŠ zápisový lístek; ten lze použít jen jednou – to neplatí v případě, že chce uchazeč uplatnit lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání
 • pokud uchazeč nebyl přijat ani na odvolání  nebo odvolání nepodal, sledovat nabídky volných míst pro další kola přijímacího řízení na www.plzensky-kraj.cz v sekci Školství a sport nebo přímo na stránkách školy vybrané pro další kolo
Aktualizováno Pátek, 13 Listopad 2020 09:26  

Online aplikace

Podporují nás


Kontakty

Spolupracujeme