Charakteristika školy

Sobota, 28 Srpen 2010 08:49 Mgr. Radek Růžička
Tisk

Hlavní krédo:

Není nejdůležitější vychovat vrcholového sportovce, ale kvalitního a všeobecně vzdělaného člověka.

Charakteristika školy:

Základní škola se profiluje sportem a rozvíjí v tomto smyslu pohybové nadání žáků.

Na 33. ZŠ T. Brzkové 31 je udržována a rozvíjena dlouholetá tradice školy se sportovním zaměřením. Škola je určena nejen pro aktivní, vrcholové sportovce, ale pro všechny  žáky se zájmem o sport obecně, tzn. pro žáky, kteří spolu se svými rodiči vnímají pohyb jako jednu ze základních hodnot, jako nedílnou součást zdravého životního stylu.

Cílem je proto všeobecně vzdělávat žáky s důrazem na nezbytnost sportu a pohybu pro zdravý vývoj člověka. Mezi hlavní a prioritní činnosti školy patří kromě poskytování základního vzdělání i výchova a rozvoj talentovaných dětí.

Díky kvalifikovanému sboru učitelů a trenérů, spolu s technickým zázemím a vybavením školy jsou talentované děti nejen identifikovány a přilákány, ale soustavnou, systematickou a odbornou prací rozvíjeny, vedeny, motivovány a podporovány. I proto sport a tělesná výchova představují 33. ZŠ T. Brzkové 31 jako jednu z nejúspěšnějších škol v Plzeňském kraji.

K přednostem školy patří:

Aktualizováno Středa, 10 Srpen 2016 12:58