Recyklohraní

Neděle, 31 Říjen 2010 15:59 Martin Voříšek
Tisk

Naše škola se zapojila do projektu Recyklohraní, což je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

Aktualizováno Čtvrtek, 28 Říjen 2010 16:09