33. základní škola Plzeň

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Naše škola

Vítejte na našich stránkách

Email Tisk PDF

 

Hlavní krédo:

Není nejdůležitější vychovat vrcholového sportovce, ale kvalitního a všeobecně vzdělaného člověka.

Na 33. základní škole je udržována a rozvíjena dlouholetá tradice školy se sportovním zaměřením. Škola je určena nejen pro aktivní, vrcholové sportovce, ale pro všechny  žáky se zájmem o sport obecně, tzn. pro žáky, kteří spolu se svými rodiči vnímají pohyb jako jednu ze základních hodnot, jako nedílnou součást zdravého životního stylu.

Cílem je proto všeobecně vzdělávat žáky s důrazem na nezbytnost sportu a pohybu pro zdravý vývoj člověka. Mezi hlavní a prioritní činnosti školy patří kromě poskytování základního vzdělání i výchova a rozvoj talentovaných dětí.

Díky kvalifikovanému sboru učitelů a trenérů, spolu s technickým zázemím a vybavením školy jsou talentované děti nejen identifikovány a přilákány, ale soustavnou, systematickou a odbornou prací rozvíjeny, vedeny, motivovány a podporovány. I proto sport a tělesná výchova představují 33. základní školu jako jednu z nejúspěšnějších škol v Plzeňském kraji.

Spolupráce se sportovními oddíly – FC Viktoria Plzeň, FBŠ Plzeň, Studio J&A

Za podpory a spolupráce FAČR, MŠMT, Magistrátu města Plzeň a Plzeňského kraje běží od 1. 9. 2015 na 33. ZŠ Plzeň projekt Regionální fotbalová akademie Plzeň.


INFORMACE PRO BUDOUOCÍ PRVŇÁČKY

Informace k zahájení školního roku 2022/23 budou k dispozici zde v posledním srpnovém týdnu.

 

Seznam pomůcek

Plzeňská karta pro prvňáčky (PMDP) 

PRAVIDLA PRO STRAVOVÁNÍ

Provoz školních jídelen je povolen. Osobně se zde mohou stravovat žáci, kteří se účastní prezenční výuky a zaměstnanci školy přítomni na pracovišti.

Ostatní žáci a zaměstnanci, kteří případně do školy prezenčně nedochází si mohou obědy vyzvednout ve výdejním okénku. Doporučujeme zajistit, aby se tito strávníci nemísili s žáky účastnícími se prezenční výuky.

Obědy nesmějí vyzvedávat žáci ani zákonní zástupci žáků, kteří jsou nakaženi covidem-19, v izolaci či karanténě.

Podmínkou provozu těchto stravovacích zařízení je dodržování zvýšených hygienických opatření:

• Žáci i zaměstnanci, jsou povinni ve společných prostorách nosit ochranu úst i nosu - do doby konzumace.

• u jednoho stolu mohou sedět maximálně 6 osob.

• stoly musí být minimálně 1,5 m od sebe.

• Ve školní jídelně nemůže být více osob než je míst k sezení.

• Ve školní jídelně je třeba zachovat co největší možné rozestupy mezi rozdílnými třídami.

 


NAVÝŠENÍ CENY STRAVNÉHO

Vzhledem k opakovanému navyšování cen potravin jsme nuceni zvýšit cenu stravného s platností od 1.1.2022. Nová cena bude zahrnuta již v prosincové záloze stravného na leden 2022. Prosím, zkontrolujte proto limit vaší inkasní platby, popř. jej navyšte.

Stravné od 1.1.2022

Obědy 7 – 10 let 28,-

Obědy 11 – 14 let 30,-

Obědy 15 – 18 let 32,-

Obědy cizí strávníci 77,-

Pro případné další informace kontaktujte vedoucí školní jídelny

tel. 378027415, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript


INFORMACE MŠMT K TESTOVÁNÍ

LETÁK PRO RODIČE

 


INFORMACE K OŠETŘOVNÉMU (DĚTI DO 10 LET)

https://www.mpsv.cz/osetrovne


 

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ PRO VEŘEJNOST


OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ GDPR

Informace o ochraně osobních údajů na naší škole.

Práva subjektu údajů

 


PROJEKTY

 

 


NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŽÁCI NAŠÍ ŠKOLY:

Petr Čech (fotbal) Kateřina Emmons (střelba) Jan Řehula (triatlon)


David Limberský (fotbal) Vladimír Darida (fotbal) Václav Procházka (fotbal)
Patrik Ježek (fotbal) Robert Vágner (fotbal) Martin Fillo (fotbal)
Aktualizováno Pondělí, 16 Květen 2022 07:17  

Online aplikace

Podporují nás

Přihlášení


Kontakty

Spolupracujeme