33. základní škola Plzeň

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Naše škola

Vítejte na našich stránkách

Email Tisk PDF

Hlavní krédo:

Není nejdůležitější vychovat vrcholového sportovce, ale kvalitního a všeobecně vzdělaného člověka.

Na 33. základní škole je udržována a rozvíjena dlouholetá tradice školy se sportovním zaměřením. Škola je určena nejen pro aktivní, vrcholové sportovce, ale pro všechny  žáky se zájmem o sport obecně, tzn. pro žáky, kteří spolu se svými rodiči vnímají pohyb jako jednu ze základních hodnot, jako nedílnou součást zdravého životního stylu.

Cílem je proto všeobecně vzdělávat žáky s důrazem na nezbytnost sportu a pohybu pro zdravý vývoj člověka. Mezi hlavní a prioritní činnosti školy patří kromě poskytování základního vzdělání i výchova a rozvoj talentovaných dětí.

Díky kvalifikovanému sboru učitelů a trenérů, spolu s technickým zázemím a vybavením školy jsou talentované děti nejen identifikovány a přilákány, ale soustavnou, systematickou a odbornou prací rozvíjeny, vedeny, motivovány a podporovány. I proto sport a tělesná výchova představují 33. základní školu jako jednu z nejúspěšnějších škol v Plzeňském kraji.

Spolupráce se sportovními oddíly – FC Viktoria Plzeň, FBŠ Plzeň, Studio J&A

Za podpory a spolupráce FAČR, MŠMT, Magistrátu města Plzeň a Plzeňského kraje běží od 1. 9. 2015 na 33. ZŠ Plzeň projekt Regionální fotbalová akademie Plzeň (zahájení RFAP).

 


! VOLNÉ PRACOVNÍ MÍSTO !

Přijmeme pracovnici provozu do školní kuchyně. Více informací


! TŘÍDNÍ SCHŮZKY A NABÍDKA KROUŽKŮ !

5.9.2016 16:30 - 1. třídy

8.9.2016 16:30 - 2. - 9. třídy


Nabídka kroužků doplňkové činnosti

Nabídka sportovní činnosti pro předškoláky

Dívčí klub


 

! OCENĚNÍ !

U příležitosti slavnostního předání ocenění v kategoriích NEJLEPŠÍ UČITEL ZŠ A MŠ, NEJLEPŠÍ NEPEDAGOGICKÝ PRACOVNÍK A MECENÁŠ ŠKOLSTVÍ pro školní rok 2015/2016, byl oceněn i pan Mgr. Tomáš Had, učitel 33. základní školy Plzeň, a to zvláštní cenou za mimořádný počin. Slavnostní ceremoniál proběhl v reprezentativních prostorách plzeňské radnice a ceny osobně předával primátor města Plzně pan Martin Zrzavecký společně s náměstkyní pro oblast školství paní Evou Herinkovou

 


! DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ PRO VEŘEJNOST !

 

Dopravní hřiště zahajuje činnost pro veřejnost již 6.9.2016 . Více informací.


 

! SPORTOVNÍ KEMPY !

Příměstské tábory a sportovní kempy v rámci olympijského parku Plzeň pro dětí 6-12 let a mládež 12-17 let.

 


ZLATÝ HATTRICK

 

Obrovského úspěchu dosáhli naši žáci na republikovém finále Sportovní ligy ZŠ ve florbalu, když obhájili vítězství z předchozího ročníku a zkompletovali tak zlatý hattrick 2014 - 2016. Bližší podrobnosti najdete v článku.

 


OZNÁMENÍ O REGISTRACI K DPH

Ředitel 33. základní školy Plzeň, příspěvkové organizace Vám tímto oznamuje, že dle rozhodnutí Finančního úřadu pro Plzeňský kraj, č.j. 472656/16/2301-40511-401209, ze dne 23. 3. 2016, je škola od 1. 4. 2016 plátcem daně z přidané hodnoty. Škole bylo přiděleno daňové identifikační číslo DIČ - CZ49777548.

Rozhodnutí


ZÁKAZ VSTUPU DO BUDOVY ŠKOLY

 

Žádáme všechny rodiče, aby respektovali ZÁKAZ VSTUPU DO BUDOVY ŠKOLY.

Pokud si přejete osobní jednání s pedagogickým pracovníkem školy, je nutné nahlásit se na vrátnici a vyčkat ve vstupním vestibulu školy, kde si Vás učitel osobně vyzvedne. Doporučujeme domluvit si termín osobního setkání s učiteli předem.

Toto opatření je reakcí na smutnou událost ve Žďáru nad Sázavou. Snažíme se tak zaručit větší bezpečnost Vašich dětí ve škole.

Děkujeme za pochopení


NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŽÁCI NAŠÍ ŠKOLY:

Petr Čech (fotbal) Kateřina Emmons (střelba) Jan Řehula (triatlon)


David Limberský (fotbal) Vladimír Darida (fotbal) Václav Procházka (fotbal)
Patrik Ježek (fotbal) Robert Vágner (fotbal) Martin Fillo (fotbal)
Aktualizováno Úterý, 04 Říjen 2016 06:23  

Online aplikace

Podporujeme

Přihlášení


Kontakty

Spolupracujeme