33. základní škola Plzeň

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Naše škola

Vítejte na našich stránkách

Email Tisk PDF

 

Hlavní krédo:

Není nejdůležitější vychovat vrcholového sportovce, ale kvalitního a všeobecně vzdělaného člověka.

Na 33. základní škole je udržována a rozvíjena dlouholetá tradice školy se sportovním zaměřením. Škola je určena nejen pro aktivní, vrcholové sportovce, ale pro všechny  žáky se zájmem o sport obecně, tzn. pro žáky, kteří spolu se svými rodiči vnímají pohyb jako jednu ze základních hodnot, jako nedílnou součást zdravého životního stylu.

Cílem je proto všeobecně vzdělávat žáky s důrazem na nezbytnost sportu a pohybu pro zdravý vývoj člověka. Mezi hlavní a prioritní činnosti školy patří kromě poskytování základního vzdělání i výchova a rozvoj talentovaných dětí.

Díky kvalifikovanému sboru učitelů a trenérů, spolu s technickým zázemím a vybavením školy jsou talentované děti nejen identifikovány a přilákány, ale soustavnou, systematickou a odbornou prací rozvíjeny, vedeny, motivovány a podporovány. I proto sport a tělesná výchova představují 33. základní školu jako jednu z nejúspěšnějších škol v Plzeňském kraji.

Spolupráce se sportovními oddíly – FC Viktoria Plzeň, FBŠ Plzeň, Studio J&A

Za podpory a spolupráce FAČR, MŠMT, Magistrátu města Plzeň a Plzeňského kraje běží od 1. 9. 2015 na 33. ZŠ Plzeň projekt Regionální fotbalová akademie Plzeň (zahájení RFAP).


INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 12. DUBNA 2021

 

INFORMACE K VÝUCE OD 12. DUBNA 2021

INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE IZS

POSTUP TESTOVÁNÍ

SOUHLAS S ODCHODEM PO TESTOVÁNÍ

 

Rodiče žáků na distanční výuce mají nárok na ošetřovné. Více informací na webu www.mpsv.cz/osetrovne

 

Vážení rodiče,

stravné pro žáky, kteří si vyzvedávají obědy při distanční výuce, je nutné zaplatit individuálně na číslo účtu 20137311/0100. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte. DěkujemeZÁPISY DO 1. TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Zápisy proběhnou ve dnech 8. a 9. dubna 2021 od 15:00 do 18:00 hodinNutná elektronická registrace, která bude spuštěna od 15. března do 4. dubna 2021.

Zápisy proběhnou pouze formálně, tj. bez dětí, za přítomnosti jednoho zákonného zástupce, kterého jste uvedli při elektronické registraci.

Zákonný zástupce s sebou vezme:

-          rodný list dítěte

-          občanský průkaz

-          plnou moc druhého zákonného zástupce (není potřeba úředně ověřovat)

-          propisovací tužku

-          jedná-li se o dítě nadané či dítě se speciálními vzdělávacími potřebami, je potřeba toto doložit kopií doporučení školského poradenského zařízení

Byl-li dítěti v loňském roce udělen odklad školní docházky:

-          kopii rozhodnutí o odkladu

Budete-li pro dítě žádat odklad školní docházky:

-          doporučení pediatra (či jiného odborného lékaře) nebo klinického psychologa

-          vyjádření školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum)

Dodržujte prosím doporučená hygienická opatření (respirátor, desinfekce, vzdálenost apod.).

Nemůžete-li se ze závažných důvodů (karanténa) dostavit ve vámi vybraném termínu k zápisu, kontaktujte před datem konání zápisů zástupce ředitele pro 1. stupeň.

Těšíme se na vás.

INFORMAČNÍ LETÁK

ELEKTRONICKÁ REGISTRACE

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ

PLZEŇSKÁ KARTA ZDARMAINFORMACE PMDPPŘÍVĚŠEK PK


 

ORGANIZACE VÝUKY OD 4. LEDNA 2021


PODROBNÉ INFORMACE K VÝUCE

 


OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ GDPR

Informace o ochraně osobních údajů na naší škole.

Práva subjektu údajů

 


PROJEKT START PLZEŇ

 

 


NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŽÁCI NAŠÍ ŠKOLY:

Petr Čech (fotbal) Kateřina Emmons (střelba) Jan Řehula (triatlon)


David Limberský (fotbal) Vladimír Darida (fotbal) Václav Procházka (fotbal)
Patrik Ježek (fotbal) Robert Vágner (fotbal) Martin Fillo (fotbal)
Aktualizováno Čtvrtek, 08 Duben 2021 13:26  

Online aplikace

Podporují nás

Přihlášení


Kontakty

Spolupracujeme