33. základní škola Plzeň

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Naše škola

Vítejte na našich stránkách

Email Tisk PDF

Hlavní krédo:

Není nejdůležitější vychovat vrcholového sportovce, ale kvalitního a všeobecně vzdělaného člověka.

Na 33. základní škole je udržována a rozvíjena dlouholetá tradice školy se sportovním zaměřením. Škola je určena nejen pro aktivní, vrcholové sportovce, ale pro všechny  žáky se zájmem o sport obecně, tzn. pro žáky, kteří spolu se svými rodiči vnímají pohyb jako jednu ze základních hodnot, jako nedílnou součást zdravého životního stylu.

Cílem je proto všeobecně vzdělávat žáky s důrazem na nezbytnost sportu a pohybu pro zdravý vývoj člověka. Mezi hlavní a prioritní činnosti školy patří kromě poskytování základního vzdělání i výchova a rozvoj talentovaných dětí.

Díky kvalifikovanému sboru učitelů a trenérů, spolu s technickým zázemím a vybavením školy jsou talentované děti nejen identifikovány a přilákány, ale soustavnou, systematickou a odbornou prací rozvíjeny, vedeny, motivovány a podporovány. I proto sport a tělesná výchova představují 33. základní školu jako jednu z nejúspěšnějších škol v Plzeňském kraji.

Spolupráce se sportovními oddíly – FC Viktoria Plzeň, FBŠ Plzeň, Studio J&A

Za podpory a spolupráce FAČR, MŠMT, Magistrátu města Plzeň a Plzeňského kraje zahajuje od 1. 9. 2015 na 33. ZŠ Plzeň projekt Regionální fotbalová Akademie Plzeň.

 


 

SCHŮZKA S RODIČI ŽÁKŮ 9. TŘÍD

Schůzka se uskuteční dne 19.11.2015 od 17:00 v jídelně školy. Součástí bude prezentace zástupců středních škol. 

UPOZORNĚNÍ

V pondělí 16.11.2015 NENÍ naplánováno ředitelské volno.


NEJVĚTŠÍ SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015


FLORBAL – 1. místo ve florbalu – mistr republiky AŠSK základních škol, IV. kategorie

FOTBAL

– 1. místo v minifotbalu - mistr republiky AŠSK základních škol, IV. kategorie

2. místo na republikovém finále McDonald´s cup

PLAVÁNÍ – Tereza Polcarová – 4 x 1. místo na Hrách VII. letní olympiády dětí a mládeže

HÁZENÁ – Tomáš Piroch – 3. místo na Hrách VII. letní olympiády dětí a mládeže

 


KAPACITA ŠKOLNÍ DRUŽINY

Z kapacitních důvodů nelze zatím do školní družiny umístit žáky z 5.C. Kolem 20. září se můžete informovat u vedoucí ŠD, zda se kapacita neuvolnila.

 


 

PŘIHLÁŠKA DO ŠKOLNÍHO KLUBU

Žáci sportovních tříd na druhém stupni se mohou hlásit do školního klubu pro školní rok 2015/2016.

Přihlášky odevzdávejte svým třídním učitelům.  Přihláška ke stažení

 

Informace o platbě:

Podle směrnice 33. ZŠ o úplatě za ŠD/ŠK rodiče uhradí platbu za školní rok 2015/16 na účet 50539311/0100 vedený u Komerční banky Plzeň-město. Vždy je třeba uvést do zprávy pro příjemce: JMÉNO a PŘÍJMENÍ ŽÁKA, TŘÍDA. Platbu uhraďte nejpozději do 15. září 2015 a do týdne doručte k rukám vychovatelky doklad o zaplacení.

Úplata činí 150 Kč za každý započatý měsíc, ve kterém bylo dítě přihlášeno do ŠD/ŠK.

Způsob platby: roční úplata činí 1 500 Kč, půlroční 750 Kč (druhé pololetí uhraďte nejpozději do 31. 1. 2016).

Osvobozen od úplaty bude na základě žádosti zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příspěvek nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče. Tuto skutečnost prokáže řediteli školy. Pokud za dítě není uhrazena úplata, ředitel školy může rozhodnout o vyloučení žáka ze ŠD/ŠK. Při odhlášení dítěte z ŠD/ŠK bude vrácena částka za následující celé měsíce, kdy dítě nebude navštěvovat ŠD/ŠK.

 

 


 

ZÁKAZ VSTUPU DO BUDOVY ŠKOLY

 

Žádáme všechny rodiče, aby respektovali ZÁKAZ VSTUPU DO BUDOVY ŠKOLY.

Pokud si přejete osobní jednání s pedagogickým pracovníkem školy, je nutné nahlásit se na vrátnici a vyčkat ve vstupním vestibulu školy, kde si Vás učitel osobně vyzvedne. Doporučujeme domluvit si termín osobního setkání s učiteli předem.

Toto opatření je reakcí na smutnou událost ve Žďáru nad Sázavou. Snažíme se tak zaručit větší bezpečnost Vašich dětí ve škole.

Děkujeme za pochopení


NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŽÁCI NAŠÍ ŠKOLY:

Petr Čech (fotbal) Kateřina Emmons (střelba) Jan Řehula (triatlon)


David Limberský (fotbal) Vladimír Darida (fotbal) Václav Procházka (fotbal)
Patrik Ježek (fotbal) Robert Vágner (fotbal) Martin Fillo (fotbal)
Aktualizováno Pátek, 06 Listopad 2015 13:30  

Online aplikace

Podporujeme

Přihlášení


Kontakty

Spolupracujeme