33. základní škola Plzeň

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Naše škola

Vítejte na našich stránkách

Email Tisk PDF

Hlavní krédo:

Není nejdůležitější vychovat vrcholového sportovce, ale kvalitního a všeobecně vzdělaného člověka.

Na 33. základní škole je udržována a rozvíjena dlouholetá tradice školy se sportovním zaměřením. Škola je určena nejen pro aktivní, vrcholové sportovce, ale pro všechny  žáky se zájmem o sport obecně, tzn. pro žáky, kteří spolu se svými rodiči vnímají pohyb jako jednu ze základních hodnot, jako nedílnou součást zdravého životního stylu.

Cílem je proto všeobecně vzdělávat žáky s důrazem na nezbytnost sportu a pohybu pro zdravý vývoj člověka. Mezi hlavní a prioritní činnosti školy patří kromě poskytování základního vzdělání i výchova a rozvoj talentovaných dětí.

Díky kvalifikovanému sboru učitelů a trenérů, spolu s technickým zázemím a vybavením školy jsou talentované děti nejen identifikovány a přilákány, ale soustavnou, systematickou a odbornou prací rozvíjeny, vedeny, motivovány a podporovány. I proto sport a tělesná výchova představují 33. základní školu jako jednu z nejúspěšnějších škol v Plzeňském kraji.

Spolupráce se sportovními oddíly – FC Viktoria Plzeň, FBŠ Kerio Plzeň, Studio J&A

 

 


OBHAJOBA TAKÉ V MINIFOTBALU

Double se podařil také našim fotbalistům, když v republikovém finále v Ústí nad Orlicí obhájili vítězství

ve Sportovní lize minifotbalu.


 


OZNÁMENÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY


PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 JE MOŽNÉ ODHLÁSIT OBĚDY NA DNY OD 24. 6.2015 DO 26.6.2015 DO 24. ČERVNA 2015

DŮVOD: VYÚČTOVÁNÍ ŠKOLNÍHO ROKU

INFORMACE NA TEL. Č. 378027415

 

 


 

PŘIJMEME PRACOVNÍ SÍLU DO ŠKOLNÍ KUCHYNĚ

BLIŽŠÍ INFORMACE

 


 

 

OPĚT MISTŘI REPUBLIKY

Po roce se žáci naší školy opět stali mistry republiky ve florbale základní škol tentokrát ve IV. kategorii a získali tak Pohár ministra školství.

PODROBNOSTI V ČLÁNKU

 

 


 

Vážení rodiče,

rádi bychom vás pozvali na "PRVNÍ RODIČOVSKOU SCHŮZKU" následujícího školního roku 2015/2016.

Tato schůzka se bude konat v budově 33.ZŠ, T. Brzkové 31, 318 00 Plzeň - ve školní jídelně (najdete ji hned vedle malé tělocvičny, kde proběhl 2.díl zápisu-pohybová část).


TERMÍN: 8. červen 2015 /pondělí/

ČAS: 16.30


Kolegové - přímo ti, kteří by měli ve třídách učit - vám předají informace týkající se průběhu školního roku a potřebných pomůcek.

Dále bude řešena např. otázka školní družiny, školní jídelny, ….. A samozřejmě bude prostor pro Vaše případné dotazy.


Na setkání se těší učitelé budoucích prvních tříd.

 


! PŘIHLÁŠKA DO ŠKOLNÍHO KLUBU !

Žáci sportovních tříd na druhém stupni se mohou hlásit do školního klubu pro školní rok 2015/2016.

Přihlášky odevzdávejte svým třídním učitelům.  Přihláška ke stažení

 

Informace o platbě:

Podle směrnice 33. ZŠ o úplatě za ŠD/ŠK rodiče uhradí platbu za školní rok 2015/16 na účet 50539311/0100 vedený u Komerční banky Plzeň-město. Vždy je třeba uvést do zprávy pro příjemce: JMÉNO a PŘÍJMENÍ ŽÁKA, TŘÍDA. Platbu uhraďte nejpozději do 15. září 2015 a do týdne doručte k rukám vychovatelky doklad o zaplacení.

Úplata činí 150 Kč za každý započatý měsíc, ve kterém bylo dítě přihlášeno do ŠD/ŠK.

Způsob platby: roční úplata činí 1 500 Kč, půlroční 750 Kč (druhé pololetí uhraďte nejpozději do 31. 1. 2016).

Osvobozen od úplaty bude na základě žádosti zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příspěvek nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče. Tuto skutečnost prokáže řediteli školy. Pokud za dítě není uhrazena úplata, ředitel školy může rozhodnout o vyloučení žáka ze ŠD/ŠK. Při odhlášení dítěte z ŠD/ŠK bude vrácena částka za následující celé měsíce, kdy dítě nebude navštěvovat ŠD/ŠK.

 ! POZOR !

Vážení rodiče,

s připravovanou rekonstrukcí tramvajové trati a stavební úpravou ulice T. Brzkové Vás chceme upozornit na výrazné omezení provozu pro motoristy i chodce

v termínu

od pondělí 9. 3. do 30. 10. 2015.

Zákaz vjezdu bude platný od křižovatky ulic Pecháčkova, Macháčkova a T. Brzkové

(u Zdravotního střediska) až ke křižovatce ulic Lábkova a T. Brzkové (Penny market).

Zároveň Vás i Vaše děti žádáme a nabádáme ke zvýšené pozornosti a ostražitosti v blízkosti staveniště.

 


! LETNÍ FOTBALOVÉ KEMPY !


1. - 3. 7. 2015 - Melchiorova Huť - INFORMACE - ONLINE PŘIHLÁŠKA - AKTUALITY

6. - 7. 7. 2015 - areál 33. ZŠ - z důvodu rekonstrukce ŠJ a bazénu ZRUŠENO

 

 


 

 

! ZÁKAZ VSTUPU DO BUDOVY ŠKOLY !

 

Žádáme všechny rodiče, aby respektovali ZÁKAZ VSTUPU DO BUDOVY ŠKOLY.

Pokud si přejete osobní jednání s pedagogickým pracovníkem školy, je nutné nahlásit se na vrátnici a vyčkat ve vstupním vestibulu školy, kde si Vás učitel osobně vyzvedne. Doporučujeme domluvit si termín osobního setkání s učiteli předem.

Toto opatření je reakcí na smutnou událost ve Žďáru nad Sázavou. Snažíme se tak zaručit větší bezpečnost Vašich dětí ve škole.

Děkujeme za pochopení


 

! Nejpoužívanější odkazy  !

AKTUÁLNÍ JÍDELNÍ LÍSTEK

TÝDENNÍ TRÉNINKOVÝ PLÁN - FOTBAL

FORMULÁŘOVÉ CENTRUM

REGISTRACE DO ŠKOLY ONLINE

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ


Nejúspěšnější žáci naší školy:

Petr Čech (fotbal) Kateřina Emmons (střelba) Jan Řehula (triatlon)


David Limberský (fotbal) Vladimír Darida (fotbal) Václav Procházka (fotbal)
Patrik Ježek (fotbal) Robert Vágner (fotbal) Martin Fillo (fotbal)
Aktualizováno Čtvrtek, 25 Červen 2015 07:26  

Spolupracujeme

Online aplikace

Podporujeme

Přihlášení


Kontakty

Virtuální prohlídka

Anketa

Co novým stránkám nejvíce chybí?