33. základní škola Plzeň

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Naše škola

Vítejte na našich stránkách

Email Tisk PDF

Hlavní krédo:

Není nejdůležitější vychovat vrcholového sportovce, ale kvalitního a všeobecně vzdělaného člověka.

Na 33. základní škole je udržována a rozvíjena dlouholetá tradice školy se sportovním zaměřením. Škola je určena nejen pro aktivní, vrcholové sportovce, ale pro všechny  žáky se zájmem o sport obecně, tzn. pro žáky, kteří spolu se svými rodiči vnímají pohyb jako jednu ze základních hodnot, jako nedílnou součást zdravého životního stylu.

Cílem je proto všeobecně vzdělávat žáky s důrazem na nezbytnost sportu a pohybu pro zdravý vývoj člověka. Mezi hlavní a prioritní činnosti školy patří kromě poskytování základního vzdělání i výchova a rozvoj talentovaných dětí.

Díky kvalifikovanému sboru učitelů a trenérů, spolu s technickým zázemím a vybavením školy jsou talentované děti nejen identifikovány a přilákány, ale soustavnou, systematickou a odbornou prací rozvíjeny, vedeny, motivovány a podporovány. I proto sport a tělesná výchova představují 33. základní školu jako jednu z nejúspěšnějších škol v Plzeňském kraji.

Spolupráce se sportovními oddíly – FC Viktoria Plzeň, FBŠ Plzeň, Studio J&A

Za podpory a spolupráce FAČR, MŠMT, Magistrátu města Plzeň a Plzeňského kraje běží od 1. 9. 2015 na 33. ZŠ Plzeň projekt Regionální fotbalová akademie Plzeň (zahájení RFAP).

 


! ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 !

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, srdečně Vás zveme na zahájení školního roku 2016/2017, které se uskuteční dne 1.9.2016 od 8 hodin 15 minut. Po ukončení  bude následovat schůzka rodičů. Z tohoto důvodu je nutná účast alespoň 1 zákonného zástupce.

Vaše děti byly dle kritérií rozděleny do tří tříd. Pokud to bylo možné snažili jsme se zohlednit i přání Vás rodičů. Věříme, že Vaše děti si najdou v kolektivu spoustu nových kamarádů.

ROZDĚLENÍ TŘÍD

 

ORGANIZACE PRVNÍHO ŠKOLNÍHO DNE

8:15 sraz před školou - přivítání prvňáčků

8:25 - 8:45 - první školní hodina (s rodiči ve třídě)

cca od 8:45 - schůzka rodičů - organizační záležitosti - školní družina (odchody, příchody), šatní skříňky, školní jídelna - obědy na čip Plzeňské karty/focení dětí na čip


Děkujeme a těšíme se na Vás

 


 

! OCENĚNÍ !

U příležitosti slavnostního předání ocenění v kategoriích NEJLEPŠÍ UČITEL ZŠ A MŠ, NEJLEPŠÍ NEPEDAGOGICKÝ PRACOVNÍK A MECENÁŠ ŠKOLSTVÍ pro školní rok 2015/2016, byl oceněn i pan Mgr. Tomáš Had, učitel 33. základní školy Plzeň, a to zvláštní cenou za mimořádný počin. Slavnostní ceremoniál proběhl v reprezentativních prostorách plzeňské radnice a ceny osobně předával primátor města Plzně pan Martin Zrzavecký společně s náměstkyní pro oblast školství paní Evou Herinkovou

 


! DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ O PRÁZDNINÁCH !

 

V době letních prázdnin je možné navštívit dopravní hřiště ve středu 20. 7. v odpoledních hodinách. Více informací.


 

! SPORTOVNÍ KEMPY !

Příměstské tábory a sportovní kempy v rámci olympijského parku Plzeň pro dětí 6-12 let a mládež 12-17 let.

 


ZLATÝ HATTRICK

 

Obrovského úspěchu dosáhli naši žáci na republikovém finále Sportovní ligy ZŠ ve florbalu, když obhájili vítězství z předchozího ročníku a zkompletovali tak zlatý hattrick 2014 - 2016. Bližší podrobnosti najdete v článku.

 


OZNÁMENÍ O REGISTRACI K DPH

Ředitel 33. základní školy Plzeň, příspěvkové organizace Vám tímto oznamuje, že dle rozhodnutí Finančního úřadu pro Plzeňský kraj, č.j. 472656/16/2301-40511-401209, ze dne 23. 3. 2016, je škola od 1. 4. 2016 plátcem daně z přidané hodnoty. Škole bylo přiděleno daňové identifikační číslo DIČ - CZ49777548.

Rozhodnutí


ZÁKAZ VSTUPU DO BUDOVY ŠKOLY

 

Žádáme všechny rodiče, aby respektovali ZÁKAZ VSTUPU DO BUDOVY ŠKOLY.

Pokud si přejete osobní jednání s pedagogickým pracovníkem školy, je nutné nahlásit se na vrátnici a vyčkat ve vstupním vestibulu školy, kde si Vás učitel osobně vyzvedne. Doporučujeme domluvit si termín osobního setkání s učiteli předem.

Toto opatření je reakcí na smutnou událost ve Žďáru nad Sázavou. Snažíme se tak zaručit větší bezpečnost Vašich dětí ve škole.

Děkujeme za pochopení


NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŽÁCI NAŠÍ ŠKOLY:

Petr Čech (fotbal) Kateřina Emmons (střelba) Jan Řehula (triatlon)


David Limberský (fotbal) Vladimír Darida (fotbal) Václav Procházka (fotbal)
Patrik Ježek (fotbal) Robert Vágner (fotbal) Martin Fillo (fotbal)
Aktualizováno Pondělí, 22 Srpen 2016 12:07  

Online aplikace

Podporujeme

Přihlášení


Kontakty

Spolupracujeme